Privacy statement

Privacyverklaring

Wij willen zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens

De Oranjevereniging Eikelhof vindt het heel belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. Wij vertellen je graag hoe we dat doen.

 Verantwoordelijke voor de verwerking

De privacy coördinator van de Oranjevereniging Eikelhof is bereikbaar via het contactformulier op de website.

 Welke persoonsgegevens verwerkt de Oranjevereniging Eikelhof?

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • adresgegevens [straat, postcode, woonplaats]
  • contactgevens [telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)]
  • Betaalgegevens
  • bankrekeningnummer(s)

 Voor welke doelen verwerkt de Oranjevereniging Eikelhof jouw gegevens

De Oranjevereniging Eikelhof verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor contact over hetlidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jouaangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  • je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen vanuitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Oranjevereniging Eikelhof
  • je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het
    lidmaatschapsgeld, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

 

E-mail berichtgeving

De Oranjevereniging Eikelhof gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Oranjevereniging Eikelhof.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via het e-mailadres, contactformulier op de website of via een van de bestuursleden.

 Bewaartermijnen die Oranjevereniging Eikelhof hanteert

De Oranjevereniging Eikelhof verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Oranjevereniging Eikelhof passende organisatorische maatregelen getroffen. Uitsluitend bevoegde leden van de Oranjevereniging Eikelhof hebben toegang tot jouw persoonsgegevens

 Inzagerecht, verwijdering en bezwaar

Via de ledenadministratie van de Oranjevereniging Eikelhof kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Oranjevereniging Eikelhof zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

Vragen en klachten

Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Oranjevereniging Eikelhof je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de privacy coördinator van de Oranjevereniging Eikelhof.
Ook eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan de privacy coördinator van de Oranjevereniging Eikelhof.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de
Oranjevereniging Eikelhof bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring op onze website te bekijken.